EurekaHTIP Venture Academy 20150421

Diarienummer 2015-02563
Koordinator ASCATRON AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid april 2015 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Utveckla presentationsteknik av start-up företaget Ascatron

Resultat och förväntade effekter

Utveckla presentationsteknik av start-up företaget Ascatron

Upplägg och genomförande

Utveckla presentationsteknik av start-up företaget Ascatron

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.