EUREKA projekt E!9597 INNOSENS, Klimator AB

Diarienummer 2015-04263
Koordinator Klimator AB
Bidrag från Vinnova 877 435 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att utveckla nästa generations sensorlösning för användning inom vinterdriften där pålitlig information om väglag och friktion är en av nycklarna till ett effektivt och optimalt arbete. Projektet har uppfyllt detta mål genom att den platsberoende prototypteknik som fanns innan projektet nu tack vare Eureka-samarbetet har utvecklats till en robust kommersiell plug-n-play-lösning. Vidare har stor kunskapsuppbyggnad skett och Klimator besitter nu sannolikt världsledande kompetens inom optisk mätning av friktion och väglag.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade resultaten från projektet var framtagandet av ett nytt allt-i-ett-system som kan ersätta befintliga VViS-mätstationer och dessutom erbjuda mycket mer direkta, omfattande och relevanta mätningar. Effekten av detta förväntas bli ett paradigmskifte inom vinterdriften där ett bättre beslutsunderlag skapar nya möjligheter för planering, utförande och uppföljning. Utfallet av projektet har varit positivt och ett system som uppfyller de förväntade resultaten är framtaget vilket gör den önskade effekten sannolik när systemet implementerats i stor skala.

Upplägg och genomförande

Projektplanen var tredelad, där den första delen syftade till mätsensoroptimering, den andre berörde klassificeringsmodeller och den sista delen var en slutoptimering av hela systemet baserat på resultaten från de tidigare delarna. Detta arbetssätt ersattes successivt med ett iterativt arbete där de tre delarna genomlöptes flera gånger för mindre delmängder av den totala teknikutvecklingen. Detta iterativa arbetssätt visade sig effektivt för att snabbt genomföra ändringar, något som behövdes eftersom flera oförutsedda utmaningar behövde lösas under projektets gång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.