EUREKA projekt E!8802 VR-SIMVATS

Diarienummer 2013-05186
Koordinator Surgical Science Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att Surgical Science tillsammans med Covidien SA skulle skapa den första simulatorn VATS (Video Assisted Thoracic Surgery. Inom tidsramen för projektet har en sådan simulator tagits fram och demonstrerats för ett stort antal kirurger. I projektet har Covidien bidragit med expertkunskap kring instrumenteringen och Rigshospitalet i har skrivit de medicinska specifikationerna. Simulatorn har implementerats på en ny teknik platform utvecklad av Surgical Science Sweden AB

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultatet är en innovativ simulator avsedd för träning av kirurger inför genomförandet av VATS-lobectomy proceduren. Simulatorn kommer att stimulera en omvälvande förändring av hur lung lobektomi utförs idag; målet är en övergång till VATS-lobectomy från traditionell öppen lobektomi. Ett antal licenser av simulatorn har redan sålts till tidiga beta kunder till Surgical Science. En tidig version har förevisats av Covidien i marknadsföringssyfte. Rigshospitalet har gjort en första studie med ett 50-tal kirurger och kommer snart påbörja en större studie.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet var indelat i fem faser. 1) Risk management and proof of concept 2) Modelling and optimisation of processes 3) Technical development 4) Integration and product development 5) Testing, evaluation and market approval Genom att noggrant följa planen samt genomföra faserna och i slutet av varje fas verifier att man passerat det mål som satts upp för fasen har projektet kunnat genomföras med stor framgång för samtliga inblandade partners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.