EUREKA projekt E!8801 AISD

Diarienummer 2013-05116
Koordinator CVK - Center for Vibration Comfort AB
Bidrag från Vinnova 1 077 500 kronor
Projektets löptid november 2013 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att lösa problem med dålig förståelse mellan buller och hälsoskador. Med ökad förståelse minskas hörselskador. Projektets målsättning var att utveckla en innovativ produkt som löser problemen.

Resultat och förväntade effekter

Den nya innovativa ljudmätaren kommer att tillsammans med CVK´s innovativa vibrationsmätare hjälpa många människor i arbetsmiljöer att skydda sig mot hörselskador. Denna produkt och nya kunskap bidrar till bättre arbetsmiljöer. Projektet har medfört ökade samarbeten mellan olika aktörer med fler anställda och kommande globala projekt.

Upplägg och genomförande

Projektupplägg bestod av utformande av projektspecifikation, utveckling av hårdvara och dess firmware, framtagande av prototyp och tillverkning av förserie, utveckling och test av mjukvara, framtagande av instrumentväska och flera olika typer av manualer. Produktlansering planeras juni 2015.

Externa länkar

Mer information

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.