EUREKA projekt E!7170 AChoice, Finja AB

Diarienummer
Koordinator FINJA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 724 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2013
Status Avslutat