EUREKA projekt E!7170 AChoice, ACoice AB

Diarienummer 2011-03771
Koordinator AChoice AB
Bidrag från Vinnova 776 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2013
Status Avslutat