EUREKA projekt E!7170 AChoice, ACoice AB

Diarienummer
Koordinator AChoice AB
Bidrag från Vinnova 776 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2013
Status Avslutat