EUREKA projekt E!6316 AMS, Huddig AB

Diarienummer
Koordinator Huddig Aktiebolag - Huddig AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2011 - augusti 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02162

Statistik för sidan