EUREKA projekt E!6288 Sun lighting indoors, Parans Solar Lighting AB

Diarienummer 2011-01263
Koordinator PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) - Parans Solar Lighting AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en solpanel för guidning av solljus och kringutrustning kring denna. Detta har vi uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är lyckat då vi nu har en fungerande produkt att sälja vilket inte var fallet innan. Den förvantade effekten av detta är ett positivt kassaflöde för Parans som företag.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt projektspecifikation med några modifieringar vad gäller tidsplanen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.