Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA projekt E!5366 Food Waste on Ships - Liros Electronic

Diarienummer
Koordinator AB LIROS ELECTRONIC
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - januari 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att minimera och hantera avfall från restauranger och andra delar av ett fartyg så att dessa avfall skall vara hygieniskt och organiskt nedbrytbart och sterilt. Vår del av projektet är att tillse att inga främmande material kommer in i processen som kan äventyra den hantering som skall ske i de mikrovågsbaserade processerna.

Långsiktiga effekter som förväntas

En minimering av material och ett material som skall vara sterilt som slutresultat. Vår del är att tillse att resultatet blir fritt från främmande substanser.

Upplägg och genomförande

En teoretisk beskrivning av processen samt genom forskning och utveckling i laboratorium samt genomförande av praktiska tester i verklig miljö

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04889

Statistik för sidan