EUREKA projekt E!5366 Food Waste on Ships - Gisip

Diarienummer 2009-04867
Koordinator GISIP AB
Bidrag från Vinnova 1 530 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - juni 2013
Status Avslutat