EUREKA projekt E!5366 Food Waste on Ships - Gisip

Diarienummer
Koordinator GISIP AB
Bidrag från Vinnova 1 530 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04867

Statistik för sidan