EUREKA-projekt E!5365 Intelligent Flat Saw, Tractive AB

Diarienummer
Koordinator Tractive Aktiebolag - Tractive AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00579

Statistik för sidan