EUREKA-projekt E!4598 INVAC

Diarienummer
Koordinator Duotol Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - februari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01844

Statistik för sidan