Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA projekt E!4496 POLYWALL Swerea SICOMP

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - januari 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att utveckla nya nanopartikelfyllda träfiber-plastkompositer, WPC-profiler. Användningsområden för de nya profilerna är applikationer inom byggsektorn exempelvis profiler till väggar, fasad, tak, dörrar och fönster. Målet är att genom tillsats av additiver som nanolera utveckla WPC-material som är brandbeständiga och har bättre långtidsegenskaper t.ex. motståndskraft mot fuktpåverkan samtidigt som de mekaniska egenskaperna bibehålls eller förbättras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det förväntade resultatet är att utveckla minst en ny kommersiellt gångbar profilapplikation för byggsektorn. Därvidlag även låta tillverka ett nytt extruderingsmunstycke för nämnda profil.

Upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fem arbetspaket: WP1: Analys av kompositmaterial: Litteraturstudie över befintliga profiler, material och marknadsbedömningar. Uppställning av hypoteser runt material och additivtillsatser. WP2: Formulering av kompositmaterial: Val av materialformuleringar och kompoundering av provmaterial. Tillverkning av material för extrudering i existerande profiler för verifiering av egenskaper i fullskalig profil. WP3: Fastställande av egenskaper: Fastställa relevanta tester och kravspecifikationer. Tillverkning av provkroppar för utvärdering av valda materialformuleringar. Verifiering av tillverkade profilers egenskaper mot uppställda krav. Utvärdering av prototyp i kundsamverkan. WP4: Konstruktion av profiler: Fastställa applikation i samverkan med kund. WP5: Prototyptillverkning: Verktygstillverkning. Material-kompoundering och extrudering av prototypprofil i nytt verktyg. För att framgångsrikt nå målen för POLYWALL-projektet, används ett tvärvetenskapligt och öppet arbetssätt där deltagande partners kompletterande kompetenser behövs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04767

Statistik för sidan