EUREKA projekt E!4496 POLYWALL OFK Plast AB

Diarienummer
Koordinator OFK PLAST AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - januari 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04789

Statistik för sidan