Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA projekt E!10741 OSMANUSHTA, Acreos del

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 262 917 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att Northlab Photonics AB skulle utveckla en automatiserad tillverkningsstation för fiberoptiska sensorer åt slutanvändaren Emarksan. Acreos del i projektet var att bidra med kunskap om fibersensorerna, s.k. fiber-Bragg-gitter (FBG:er) samt att erhålla en djupare förståelse om den temperaturtåliga variant som kallas CCG:er vad gäller funktion och livslängd. Acreo har enligt plan tillverkat CCG:er i olika fibertyper samt genomfört accelererade livslängdstester. Utifrån dessa har Acreo vunnit ökad förståelse om sensorernas funktion och livslängd.

Långsiktiga effekter som förväntas

En litteraturstudie genomfördes för högtemperaturtåliga FBGer, sk CCG:er. Sensorparametrar och processdata har sammanställts. CCG:er har tillverkats i tre olika fibertyper. Accelererade livslängdstester (@750°C >1000 timmar) har givit en djupare förståelse av CCG:ernas funktion och livslängd. En sensorspecifikation har satts samman för användning vid marknadsföring av fibersensorerna.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis gjorde Acreo en litteraturstudie gällande de högtemperaturtåliga fibersensorerna (CCG:erna) där sensorparametrar och processdata sammanställdes. Därefter tillverkade Acreo CCG:er i tre olika fibrer. Dessa kapslades och genomgick accelererad livslängdstest i ugn vid 750°C som varade drygt 1000 timmar. Utifrån resultaten kunde livslängd och temperaturnoggrannhet uppskattas. Slutligen sattes en specifikation samman för dessa fiberoptiska sensorer för höga temperaturer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03512

Statistik för sidan