EUREKA projekt E!10741 OSMANUSHTA, Acreos del

Diarienummer 2016-03512
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 263 020 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att genom att tillverka en speciell typ av högtemperatur Fiber Bragg Gitter (FBGer), att utföra mekaniska och livslängdsprov på dessa ha gett bra underlag för att ta fram en automatiserad tillverkningstation av denna typ av FBGer. Syftet är även att ha rett ut hur IPR ska hanteras.

Förväntade effekter och resultat

En process som anses lämpad för överföring till ett automatiserat system ska vara framtaget. FBGerna förväntade livslängd ska vara framtagen och en bedömning om FBGernas maximala driftstemperatur. I och med detta finns ett bra underlag för utvecklandet och kommersialiserandet av automatiserat tillverkningssystem.

Planerat upplägg och genomförande

*Tillverkning av högtemperatur FBGer med ett par olika processvariationer och med olika optiska fibrer. *Mekanisk testning samt accelererade livstester *Analys och sammanställning av tester *Bidra med IPR-arbete

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.