EUREKA projekt E! 5364 Electric Post Cart/PR-PLAST

Diarienummer
Koordinator PR-PLAST AB
Bidrag från Vinnova 140 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04720

Statistik för sidan