EUREKA projekt E! 5364 Electric Post Cart/EdmoLift

Diarienummer
Koordinator EDMOLIFT AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04716

Statistik för sidan