EUREKA projekt E! 5364 Electric Post Cart/EdmoLift

Diarienummer 2009-04716
Koordinator EDMOLIFT AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2012
Status Avslutat