Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA PROFACTORY E!4932 MAAC - Metoder för accelererad åldring och korrosionstester; WP2

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Kemi och materialteknik
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juli 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04631

Statistik för sidan