EUREKA ITEA2 SCALARE

Diarienummer 2013-01695
Koordinator SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 292 850 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

(tillhandahålls väl av projektets nationella koordinator?)

Resultat och förväntade effekter

(tillhandahålls väl av projektets nationella koordinator?)

Upplägg och genomförande

(tillhandahålls väl av projektets nationella koordinator?)

Externa länkar

SCALAREs hemsida som innehåller all projektresultat

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.