EUREKA ITEA BENEFIT

Diarienummer 2014-00593
Koordinator Elekta Instrument AB
Bidrag från Vinnova 1 614 051 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

BENEFIT är ett europeiskt forskningsprojekt där den svenska delen (Inst. för medicinsk teknik vid Linköpings Universitet och ELEKTA) syftar till att skapa en ny metod för karaktärisering, kvantifiering och behandling av onkologiska och neurologiska sjukdomar baserat på multimodal bildanalys. Elekta har utvecklat ett CBCT system och en invers dosplaneringsmodul baserat på multi-modal bildanalys för behandling av hjärntumörer med Leksell Gamma Knife.

Resultat och förväntade effekter

En förbättrad behandlingsmetod med bestrålning för olika typer av hjärnsjukdomar är förväntad. Den multimodala bildanalysen, co-registrering av de olika bildmodaliteterna samt inversplaneringen där även hänsyn tas till riskorganens strålkänslighet bör innebära att ett förbättrat kliniskt utfall. Helheten förväntas verifieras i en framtida klinisk produkt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett europeiskt projekt där Elekta framför allt samarbetat med den svenska parten Linköpings Universitet och med den nederländska parten Quantib för hjärntumörer.

Externa länkar

http://www.benefit-project.eu/ https://itea3.org/project/benefit.html

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.