Eureka Innovation Week 2017 - Deltagande

Diarienummer
Koordinator MARIGOLD CONSULTANTS AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2017-00948

Statistik för sidan