Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA FUNIF Swedcode

Diarienummer
Koordinator SwedCode AB
Bidrag från Vinnova 9 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01089

Statistik för sidan