EUREKA FUNIF Camito

Diarienummer 2009-01087
Koordinator Camito Technology Center Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 135 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - april 2011
Status Avslutat