Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars TRIBA E!9666 Funka Nu

Diarienummer
Koordinator FUNKA NU AB
Bidrag från Vinnova 1 491 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte:Att utveckla en lärplattform som fungerar för alla användare oavsett av användarnas funktionsvariation och eventuella hjälpmedel. Att utvärdera Claned med användare med olika typer av funktionsnedsättningar och säkerställa att plattformen fungerar. Uppfyllelse:Claneds tillgänglighet har förbättrats rejält. Projektet har också mynnat ut i en strategi för att garantera en fortsatt hög nivå av tillgänglighet i plattformen. Användare med funktionsvariation har varit del i designprocessen och utvärderingarna. Claned är därmed på rätt spår för att bli fullt tillgänglig

Långsiktiga effekter som förväntas

Funka utvecklade tillgänglighetskriterier för Claned-platformen som kunde användas i alla designiterationer. En metod för rapporteringen av tillgänglighetsproblem skapades. Detta garanterar tillgängligheten också i framtiden. Testningen utfördes av tillgänglighetsexperter, användare som var bekanta med Claned och funktionshindrade användare, både med och utan hjälpteknik. Claneds tillgänglighet visade märkbar förbättring i den sista bedömningen. Claned är på rätta spår till att bli tillgänglig och användarvänlig.

Upplägg och genomförande

Projektet framskred enligt planerna från att definiera kriterierna,genomföra testningen i olika former till utvecklingen av en metod som inkluderar tillgänglighet i utvecklingen av ny programvara. Ett flertal designiterationer utfördes. Samarbetet mellan projektpartier var mycket bra: majoriteten av problemen som uppstod hanterades under projektets normala gång. Tre stycken workshops ordnades för att fördjupa kunskapen om tillgänglighet. Leveranserna fungerade som dokumentation och design support inför framtida utveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Diarienummer 2015-04141

Statistik för sidan