EUREKA Eurostars HI-POBOS E!9693, KTH

Diarienummer 2015-04099
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för informations- och kommunikationsteknik, Material- och Nanofysik
Bidrag från Vinnova 24 053 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Projektet avslutades i förtid.

Resultat och förväntade effekter

Projektet avslutades i förtid

Upplägg och genomförande

Projektet avslutades i förtid

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.