EUREKA Eurostars GateHopper E!9497

Diarienummer 2015-00555
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 2 984 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla lösningar för en free-space optisk kommunikationslänk för kommunikation med flygplan när de befinner sig på en flygplats och att deltagande SMEer efter projektet ska kunna erbjuda projektets lösningar som produkter. Syftet med Acreos deltagande var att bistå projektets SMEer i utvecklingsarbetet, specifikt i den optiska systemdesignen. Projektets mål har väsentligen uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Polewall har utvecklat en FSO kommunikationslänk för höga datatakter. Målet inom projektet var 10Gbps, men genom en flexibel optisk design så har dataöverföring vid 200 Gbps demonstrerats. Genom en ny lösning baserad på en snabbt styrbar spegel är länken stabil vid små rörelser och vibrationer. DST Control har tagit fram en gyrostabiliserad plattform för FSO länken och dessutom har nya genomföringar för singelmod fiber utvecklats i projektet. SMEerna kan som ett resultat av projektet erbjuda nya produkter. En förväntad effekt är att detta leder till nya affärer och intäkter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i stort sett enligt plan i den i ursprungliga ansökan, men dock med en månads försening. Arbetet har koordinerats av Polewall, parterna har haft tät kontakt genom hela projektet och genomfört 15 protokollförda möten varav mer än hälften fysiska möten, projektet har levererat 12 deliverabler. Projektet genomförde en välbesökt slutdemonstration för kunder och partners den 6-10 mars 2017 på Acreo i Kista.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.