EUREKA Eurostars E!9022, FODBASA, SiATM, Örebro Airport

Diarienummer 2017-01648
Koordinator SYSTEM INTEGRATION AIR TRAFFIC MANAGEMENT AB
Bidrag från Vinnova 3 085 600 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Målet för FODBASA är att utveckla och integrera avancerade turn-key komponenter för att uppnå ett sensor-system som samtidigt kan upptäcka och larma för främmande objekt och fåglar på viktiga delar av en flygplats. Det planerade systemet, baserat på toppmodern militär teknologi, ska leverera en kostnadseffektiv lösning utan att förlora prestanda. FODBASA borgar för att säkerhet och kapacitet vidmakthålls i viktiga delar av flygplatsen.

Förväntade effekter och resultat

Implementationen av FODBASA kommer att öppna en marknad för mer än 200 (ungefärlig siffra) mellanstora och stora flygplatser som har resurser att investera i detta system. Med FODBASA kan flygplatserna stärka säkerheten samtidigt som man kan höja kapaciteten, och därmed erhålla signifikanta ekonomiska fördelar.

Planerat upplägg och genomförande

Resultatet från FODBASA kommer att bestå av en prototyp där hårdvara och inbäddad mjukvara samverkar i kontrollen av systemets alla delar. FODBASA består av huvudsakligen fyra komponenter: 1. Radar-sensorer som upptäcker och spårar främmande föremål och fåglar. 2. "Auxiliary Sensor Fusion Unit" som handhar flera sensorer. 3. Akustiska sensorer som är ett komplement till radar-sensorer 4. Operatörs-konsol för systemövervakning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.