Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!9022, FODBASA, SiATM, Örebro Airport

Diarienummer
Koordinator SYSTEM INTEGRATION AIR TRAFFIC MANAGEMENT AB
Bidrag från Vinnova 1 686 894 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Målet för FODBASA är att utveckla och integrera avancerade turn-key komponenter för att uppnå ett sensor-system som samtidigt kan upptäcka och larma för främmande objekt och fåglar på viktiga delar av en flygplats. Det planerade systemet, baserat på toppmodern militär och civil teknologi, ska leverera en kostnadseffektiv lösning utan att förlora prestanda. FODBASA borgar för att säkerhet och kapacitet vidmakthålls i viktiga delar av flygplatsen. Målet med projektet är att inom ett fåtal år ha en konkurrenskraftig produkt på den internationella marknaden såväl på den svenska.

Resultat och förväntade effekter

Implementationen av FODBASA kommer att öppna en marknad för mer än 200 (ungefärlig siffra) mellanstora och stora flygplatser som har resurser att investera i detta system. Med FODBASA kan flygplatserna stärka säkerheten samtidigt som man kan höja kapaciteten, och därmed erhålla signifikanta ekonomiska fördelar. Vi ser ännu ingen konkurrent som uppnått detta mål, varför utsikterna för projektet är ljusa.

Upplägg och genomförande

Resultatet från FODBASA kommer att bestå av en prototyp där hårdvara och inbäddad mjukvara samverkar i kontrollen av systemets alla delar. FODBASA består av huvudsakligen fyra komponenter: 1. Radar-sensorer som upptäcker och spårar främmande föremål och fåglar. 2. ”Auxiliary Sensor Fusion Unit” som handhar flera sensorer, dvs ett kamera-system 3. Display för visualisering av resultatet. I slutprodukten kommer denna display stå i tex flygledar-torn. 4. Operatörs-konsol för systemövervakning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01648

Statistik för sidan