EUREKA Eurostars E!8643 USALS, Cobolt AB

Diarienummer 2013-03970
Koordinator COBOLT Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 564 900 kronor
Projektets löptid mars 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att kombinera två tekniker för mätning av ljusspridning hos små partiklar till en ny, bättre och flexiblare teknologi. Ett nytt instrument utvecklas av Eurostars projektets huvudpartner. LS Instruments. Cobolt har utvecklat, byggt, testat, certifierat och skeppat en ny typ av laserprototyp till detta instrument. Målen och syftet med projektet har uppfyllts mycket väl.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är från teknisk synvinkel mycket bra. Cobolt har levererat på alla tekniska specifikationer som ställdes ut i början av projektet. Det har varit resurskrävande att nå CE-certifiering men efter hårt arbete har det gått att uppfylla.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har fungerat mycket bra. Det är både Cobolts och projektpartner LS Instruments åsikt. Samarbetet har varit gott och budgetramarna har hållits. Projektmötena i Schweiz och Sverige har varit effektiva och mycket har lösts per email och / eller telefon.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.