EUREKA Eurostars E!7827 Photopro SP

Diarienummer 2013-02810
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 562 919 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla en metod för att kapsla in ett fotoluminiscent pigment. Processen skulle skalas upp till pilotskala (kilogramskala) och pigmentet levereras till partners för utvärdering i färg- och bläckapplikationer. De inkapslade pigmenten uppnådde efter formulering de ljusegenskaper som standarderna föreskriver. Vidare förbättrades robustheten ljusbeständighet efter att ha prover utsatts för ljus och vatten jämfört med dagens kommersiella pigment.

Resultat och förväntade effekter

Projektet uppnådde sina mål. För att processen ska kunna bli kommersiell måste robustheten i processens alla steg verifieras först i pilotskala och senare i fullskala.

Upplägg och genomförande

Upplägget enligt projektplanen var att pigmentet skulle kapslas in med hjälp av spraytorkning och där fanns optimal partikelstorlek angiven. Tyvärr var det bästa kommersiella pigmentet större än så och fick malas för att kunna spraytorkas. Inkapslingen fungerade men tyvärr tog processen kål på ljusegenskaperna. Angreppsättet förändrades och ljusegenskaperna blev 50 % bättre än originalpigmentet och ljusbeständigheten blev också bättre. Den nya processen skalades upp och projektets alla mål kunde uppnås inom utsatt tid.

Externa länkar

Photopro Project homepage

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.