EUREKA Eurostars E!7527 CISTECH

Diarienummer 2012-02475
Koordinator Volvo Construction Equipment AB - VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 846 964 kronor
Projektets löptid september 2012 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det visade sig svårt att uppfylla önskemålet om en prisvärd head up display som uppfyllde alal krav VCE satte från början. PRP har lärt sig mycket under resan gällande LED och hur man projicerar på alla typer av glas. VCE har däremot kommit långt i att see nyttan med liknande information projiceras på rutan.

Resultat och förväntade effekter

PRP:s HUD uppfyllde inte de krav på enheten som sattes initialt och därmed har det varit svårt att utvärderara hur en sådann enhet kommer att fungera i den miljö vi har inom entreprenadmaskiner såsom damm, vibrationer och rörelse av förare. Däremot har vi visat att head up displayer eller headmounted display är framtiden för att öka lastkapacitet, minska bränsleförbrukningen samt öka säkerheten inom entreprenadmaskinerna

Upplägg och genomförande

Sammarbete och uppdelning av ansvarsområde har gått väldigt bra. det har varit ett nöje att fått sammarbeta med PRP opto. Vi har haft bra dialoger om framtida behov och utmaningar inom head up diplayer. Att vi hade ett gränssnitt via en hdmi kabel har varit väldigt lyckat. Vi har kunnat arbeta vidare med våra funktioner och displayvisningar som vi velat prova på förare via en programerbar android ecu. PRP å sin sida har kunnat kört sin hdmi som en projektor och matat denna med laptop elle android enhet. När sedan enhetrna kopplades samman fungerade det utan problem

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.