EUREKA Eurostars E!7422 SmartSplice

Diarienummer 2012-02424
Koordinator Nyfors Teknologi Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 603 681 kronor
Projektets löptid september 2012 - augusti 2015
Status Avslutat