EUREKA Eurostars E!7301 PROLOG

Diarienummer 2012-02422
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 3 465 477 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - mars 2015
Status Avslutat