EUREKA Eurostars E!7301 PROLOG Santa Anna

Diarienummer 2012-02442
Koordinator Santa Anna IT Research Institute AB
Bidrag från Vinnova 982 958 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - mars 2015
Status Avslutat