Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars E!7096 NanoCon HH

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för ekonomi och teknik
Bidrag från Vinnova 1 108 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att ta fram mätstrategier för att kvantifiera yttopografin på verktygsytor för formsprutning av plastdetaljer. Ytorna var framtagna genom en ny metod utvecklad av det danska företaget InMold A/S. Istället för att bearbeta verktygsytorna genom ex. polering, beläggs ytan med ett tunt HSQ-lager (Hydrogen Silsesquioxane) som sedan bereds och värmebehandlas för att bilda ett hårt, blankt och slitstarkt ytskikt. Projektet har lett till större insikt i hur skikten ser ut och beter sig för olika substrat genom de tester och ytanalyser som genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har mynnat ut i två konferensbidrag, samt kunskap i hur HSQ-skiktet bör mätas och analyseras. Prepareringsmetoden har visat sig fungera för både icke-strukturerade och strukturerade verktygsytor, vilka generade mer reflekterande plastytor som också antas vara mer svårkopierade. De sistnämnda kräver en precis ytkarakteristik baserad på standardiserade ytparametrar för att kunna påvisa sin originalitet och sitt ursprung. Tillverkningsmetoden anses också korta ledtider och samtidigt ge en mer välkontrollerad yttopografi hos formsprutade plastdetaljer.

Upplägg och genomförande

Projektet leddes av det danska företaget InMold A/S. Då ytkarakterisering förutsätter provmaterial har arbetet delvis försenats, delvis inte kunnat utföras helt och hållet p.g.a. processrelaterade faktorer. Främst har sprickbildning av skiktet gjort att mätresultaten inte varit helt rättvisande. Dock har förslag på mätstrategier tagits fram vilka kan användas oavsett skiktkvalitét. Initiala tribotester, skikttjockleks- och hårdhetsmätningar har gett en indikation på HSQ-skiktets beskaffenhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00752

Statistik för sidan