EUREKA Eurostars E!5197 DOEFLAC

Diarienummer
Koordinator OPTOSKAND AB
Bidrag från Vinnova 210 848 kronor
Projektets löptid mars 2010 - april 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00812

Statistik för sidan