EUREKA Eurostars E!5197 DOEFLAC

Diarienummer
Koordinator OPTOSKAND AB
Bidrag från Vinnova 210 848 kronor
Projektets löptid mars 2010 - april 2014
Status Avslutat