EUREKA Eurostars E!11550 TimBoost - Chalmers tekniska högskola

Diarienummer 2017-03489
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 985 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Målet för detta projektet är att skapa och utveckla korrekta analys- och dimensioneringsmodeller till träförband med inlimmade stänger. De utvecklade modellerna kommer att implementeras i programvaran TimBoost som tillämpas för utveckling av träprodukter, utvecklad av Buildsoft. Programvaran kommer att beräkna erforderlig förankringslängd, längd och tjocklek för det vidhäftande skiktet, och även antal stänger och dess geometriska placering i förbandet.

Förväntade effekter och resultat

Det huvudsakliga resultat kommer att vara korrekta dimensioneringsmodeller till träförband med inlimmade stänger för varierande geometrier och materialkvalité för trä, stål och vidhäftande material baserat på ett stort antal finita element-simuleringar och laboratorieförsök. Gradvis kommer dessa att implementeras av Buildsoft i programvaran TimBoost. Timboost utför struktur- och dimensioneringsanalyser enligt gällande europeiska standarder.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföra följade delprojekt inom 30 månader Delprojekt1 Definiera försöksuppställning och försöksserier Starttid och varaktighet i månader 0, 15 Uppgift 1: Definition av projektets omfattning och försökskriterier. Uppgift 2: Försök för att bestämma materialkvalité enligt standardförsök. Delprojekt2 Analytiska modeler Starttid och varaktighet i månader 16, 9 Uppgift 1: Undersöka försöksdata Uppgift 2: Utveckling av matematiska modeller Uppgift 3: Kalibrera och verifiera matematiska modeller Uppgift 4: Förbereda provkroppar och provuppställning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.