EUREKA Eurostars E!11399, 5G-DAS, Maven Wireless Sweden AB

Diarienummer 2017-03468
Koordinator MAVEN WIRELESS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 4 716 912 kronor
Projektets löptid juli 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Vi kommer att utveckla nästa generationens DAS-produkter (DAS), vilket förbättrar effektiviteten med lineariserade RF-förstärkare, vilket dramatiskt minskar strömförbrukningen till mindre än 50% av dagens lösningar och ger täckning för 800 MHz LTE blåljusradio. Kapaciteten för digitala länkar maximeras för att ge en uppgraderingsväg till 5G. På så sätt kommer vi i Europa att ta ledningen för att skapa system för full täckning i den framtida digitala miljön. Målet med FoU-projektet är att lösa de tekniska problemen för att leverera en produkt som kan tas till marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Effekten och resultatet av att sänka effektförbrukningen till mindre än 50% av befintliga lösningar möjliggör en mindre lättare enhet som kan lyftas av en person och som eliminerar kylfläktar och tillhörande underhåll och tar därmed DAS till en helt ny generation. Remoteenheter för EMEA-mobilmarknaden och även det nya 800 MHz-LTE-bandet för blåljusradio kommer att utvecklas. Remoteenheten använder även ett 4 gånger snabbare optiskt gränssnitt, vilket gör att vi kan stödja MIMO och nya standarder där konkurrerande lösningar inte har tillräcklig kapacitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 4 delpaket som kallas "work package" (WP1, WP2, WP3 och WP4). Det finns ett extra work package 5 (WP5) för projektledning och management relaterade uppgifter som löper genom hela projektet. Den svenska delen av projektet är alla uppgifter med Maven tilldelad som "responsible" i den bifogade "Time plan v4.pdf"

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.