Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars E! 9447 BrightFiber

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT, NETLAB, Hudiksvall
Bidrag från Vinnova 1 127 700 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Detta Eurostars-projekt var ett samarbete mellan fyra europeiska parter för att ta fram en prototyp av högeffektsfiberlaser (>2 kW) med specifikt fokus på god strålkvalitet för materialbearbetning. Projektet fick avbrytas i förtid pga. att koordinatorn köptes upp av annat företag. Acreo uppfyllde delmål som att leverera och suboptimera ett antal aktiva fibrer och passiva fibrer som utvärderades hos Fraunhofer IOF. Acreo fullföljde också en förstudie som experimentellt utvärderade olika materialval för polymera fiberbeläggningar med avseende på värmebeständighet.

Långsiktiga effekter som förväntas

En glassammansättning valdes i projektets början för optimala optiska prestanda med avseende på pumplaser och emission av laserljus. Resultaten från inledande försök med ett för Acreo tidigare känt glas var goda, medan de inledande försöken med den nya glassammansättningen visade sig vara en större utmaning än förväntat pga. kopplade glaskemiska, processtekniska och spektroskopiska egenskaper. Acreo genomförde en rad modifikationer i processen/glassammansättningen som gav viktig kunskap och förbättringar (opublicerade data), även om arbete kvarstår för att nå målet.

Upplägg och genomförande

Inledande förstudie på den optiska fiberns coatingegenskaper planerades och utfördes på Acreo, och fullständig rapport distribuerades till projektparterna. Utvecklingen av de optiska fibrerna utfördes genom en iterativ process där glaspreformer och fibrer tillverkades på Acreo med återkoppling från övriga parter, framförallt från Fraunhofer IOF som karaktäriserade fibrernas laserprestanda. Två fysiska projektmöten hölls, uppstartsmöte på Direct Photonics i Berlin 18 sept 2015 följt av ett arbetsmöte i Sverige (Acreo Hudiksvall) 21-22 april 2016.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00138

Statistik för sidan