Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars E! 9395 COPTIMS SHT

Diarienummer
Koordinator SHT Smart High-Tech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 438 635 kronor
Projektets löptid april 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att utveckla en pilotlinje för volymproduktion av en ny sorts termiskt gränssnittsmaterial för att kunna lansera produkten på marknaden. Den automatiska pilotmaskinen har färdigställts och producerar material som den ska. Produktiviteten är 10 gånger högre än tidigare labbmaskin kunnat producera. Prestandan hos proverna är också snarlik den hos prover gjorda i labbmaskinen. Resultaten matchar målet vi satte i projektets början. Tanken är att materialet skall introduceras till marknaden inom ett år.

Långsiktiga effekter som förväntas

job and employment. The automatiska pilotlinjemaskinen är unik i sitt slag, och den nya teknologin och produkten är inte tillgängliga på markaden någon annanstans. De innovativa aspekterna av vårt polymermetallkomposit-TIM är att materialet bibehåller en väldigt hög värmeledningsförmåga som ett kontinuerlig metallförbindelse mellan substraten, samtidigt som introduktionen av polymerfibrer lättar på koncentrationen av stress i materialet på grund av värmen. Så fort vi kan producera en hållbar produkt så kommer detta att medföra nya jobb och arbetstillfällen.

Upplägg och genomförande

Vi kontaktar för närvarande potentiella kunder och distribuerar prover för primära tester. Förhoppningsvis så kan vi ha en genombrottsprodukt inom ett år. Samtidigt så fortsätter vi att utveckla och förbättra pilotmaskinen och bibehåller den höga kvaliteten på produkten. Vi tittar även på designer för nästa generations produktionsmaskiner. En uppdaterad go-to-market-strategi kommer att planeras baserat på kundernas feedback för att snabba kommersialiseringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00651

Statistik för sidan