Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars E! 9395 COPTIMS CTH

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 295 770 kronor
Projektets löptid april 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en pilotlinje för volymproduktion av en ny sorts termiskt gränssnittsmaterial för att kunna lansera produkten på marknaden. Chalmers uppgift var att utvärdera prover ifrån den nya pilotproduktionsmaskinen. Proverna ifrån den nya maskinen uppvisar snarlika egenskaper som tidigare prover ifrån labbmaskinen, och har utmärkt värmeledningsförmåga samtidigt som de är stabila under intensiv temperaturcykling.

Resultat och förväntade effekter

Mätresultaten visar att den nya maskinen klarar av att producera material med samma höga kvalitet som tidigare resultat ifrån labbmaskinen. Materialet förväntas att kunna nå en kommersiell marknad inom ett år. Det vetenskapliga arbetet inom ramen för det här projektet har bidragit till två konferensartiklar och en tidskriftsartikel. Dessutom så är en ytterligare artikel på det experimentella arbetet under förberedelse.

Upplägg och genomförande

Vidare utveckling av materialet sker kontinuerligt, och fler produkter utformade för specifika tillämpningar kan förväntas i framtiden. Vidare forskning kommer att utforska fler typer av metaller och fibrer för att utforma kompositer med speciella egenskaper för särskilda applikationer i samarbete med industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01270

Statistik för sidan