Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!9381, STAFLAV, BIO-WORKS SWEDEN AB

Diarienummer
Koordinator BIO-WORKS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 3 543 566 kronor
Projektets löptid februari 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att utveckla en agarosbaserad adsorbent för stabilisering av öl. Genom att adsorbera oxiderande metalljoner som järn- och kopparjoner kan lagrings stabilteten höjas utan att smaken förändras över tiden. Den utvecklade adsorbenten ska kunna användas i befintlig utrustning som finns i bryggerier, adsorbenten vara enkel att regenerera. Genom att eliminera större mängden av oxiderande metalljoner som järn och kopparjoner ur öl förlängs hållbarhet med hänseende på smak, grumling samt även sänkning av halter av polyfenoler.

Långsiktiga effekter som förväntas

En optimerad adsorbent av metaljoner med avseende på kelateringsförmåga, porisitet och stabilitet för behandling av öl har utvecklats. En selektivt adsorbent av spårämnen av järn som förlänger lagerstabiliteten av öl utan påverkan av smaken har utvecklats, och verifierats i pilot tester. Adsorbenten baseras på agarosbaserat media och adsorbenten är regenererbar. En validerad produktionsmetod är utvecklad och validerad för produktion. Ett mycket stort bryggeri gjorde initala tester och yttrade sig lovande angående resultaten, men gick inte vidare med lösningen.

Upplägg och genomförande

Valet av kelerande ligand samt optimering av porositet, stabilitet och regenerbarhet utfördes i samarbete med Stabifix. Vid uppskalning av produktionsmetoden togs pilotbatcher fram och testades i mindre skala på öl med kända järnhalter. Adsorbenten visade hög järnupptagningsförmåga samt även effekt på reducering av polyfenoler samt en god effekt på turbiditet av öl vid forserade lagrings betingelser. Effekterna på smak via smakpaneler var övervägande positiv. Trots lovande initiala tester hos ett större bryggeri gjordes inga verifierande testerna i större skala.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00513

Statistik för sidan