EUREKA Eurostars E! 8227 HandinMind, Bioservo

Diarienummer 2013-03866
Koordinator Bioservo Technologies Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 207 591 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

HandinMind-projektet utvecklade och utvärderade ett innovativt system för rehabilitering och assistans av individer som lider av nedsättningar i handen efter stroke. Nyckelkomponenterna är en mjuk, bärbar robotikhandske som assisterar, mäter och stärker handens funktion och en datorspelsbaserad rehabiliterings- och träningsmjukvara för hand/fingerfunktionerna. Två industripartners: Bioservo Technologies AB från Sverige och Hocoma AG från Schweiz samarbetade med Roessing Research & Development BV från Nederländerna för att utveckla HandinMind-systemet.

Resultat och förväntade effekter

HandinMind-projektet identifierade framgångsrikt användarbehov av rörelseterapi för hand, finger och arm för post-stroke-patienter samt implementerade fungerande prototyper som utvärderades i klinisk miljö. Resultatet formar en bas för vidareutveckling av prototyperna till en framtida produkt som kan öppna nya möjligheter för rehabilitering av patienter efter stroke samt assistera och förstärka hand, finger och armfunktionen. Projektresultatet kommer användas för att förbättra Bioservos nuvarande produkt såväl som ligga till grund för framtida rehab-produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet följde en användarcentrerad iterativ utvecklingsprocess som startade med identifiering och analys av användarkrav följd av tre iterationer prototyputveckling och slutanvändartestning. Bioservo var ansvariga för utveckling av robotikhandsken, Hocoma för den terapeutiska mjukvaran och Roessingh Research & Development för kravanalys och användartestning. Samarbetet inom projektet fortlöpte väl och formade en bas för andra pågående och framtida projekt.

Externa länkar

Publik projektsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.