Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10527, CerCoat, Midsummer AB

Diarienummer
Koordinator Midsummer AB
Bidrag från Vinnova 1 738 737 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Målen för tillverkning av pulver och sintring av sputtertargets har uppfyllts för AZO men inte för ITO. Midsummer har framgångsrikt tagit fram optimerade recept för toppkontakter tillverkade med de nya materialen. Man har inte uppnått högre prestanda med Cercoats targets, däremot har man identifierat processer med potential att sänka kostnaden för toppkontakten med över 50%, med bibehållen prestanda. Förberedande tester indikerar att de nya modulerna kommer att uppfylla certifieringskraven.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den lägre produktionskostnaden som kan erhållas med den nya optimerade toppkontakten förväntas leda till en sänkning av det totala modulpriset med 2%. Ytterligare investeringar för produktionsanpassning och certifiering väntas dock krävas under en inledande fas. Lägre tillverkningskostnader kan väntas generera ökad försäljning av Midsummers moduler med 2%. Projektet väntas generera 2 st nyanställningar under de kommande 5 åren.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget med en liten grupp partners med fokus på pulversyntetisering, sintring, analys och slutprodukter har i stort varit smidigt och välfungerande. Stor expertis har funnits inom gruppen och dialogen har varit öppen och hjälpsam. Anpassningar av planen har kunnat göras under projektets gång allteftersom delresultaten visat behov av detta. Man har valt att fokusera på de områden som visat störst potential. Den viktigaste anpassningen har varit övergången till att fokusera på AZO.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2017

Diarienummer 2016-03660

Statistik för sidan