E!10527, CerCoat, Midsummer AB

Diarienummer
Koordinator Midsummer AB
Bidrag från Vinnova 1 738 737 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Dagens ITO- och AZO-targets har problem med att defekter formas på ytan när de används i produktion. Dessa defekter ökar under targetens livslängd och gör att stabiliteten i produktionen av genomskinliga frontkontakter som används i bland annat CIGS-solceller blir sämre. CerCoat fokuserar på att utveckla ITO- och AZO-targets med bättre prestanda genom att skapa pulver med hög kvalitet genom industriell sprej-pyrolys, som sedan pressas till sputtertargets i en SPS-process.

Förväntade effekter och resultat

De framtagna targetarna skall användas i tillverkning av CIGS-solceller och vindrutor på tåglok. De förväntade fördelarna med CerCoat sputtertargets inkluderar hög transparans, låg resistivitet, bättre lateral uniformitet och låg defektdensitet. Vidare bör den högre densiteten och den höger ledningsförmågan i targetarna ge en ökad sputterhastighet, vilket är mycket viktigt i en industriell kontext.

Planerat upplägg och genomförande

Norska Cerpotech kommer att utveckla nya ITO- och AZO-pulver. Med dessa pulver kommer sedan spanska Nanoker utveckla stabila sputtertargets utan de defekter som normalt uppkommer på ITO-targets. Midsummer kommer att använda dessa ITO- och AZO-targets för att utveckla bättre tunnfilmer för den ledande toppkontakten i Midsummers celler. Dessa solceller kommer sedan att IV-mätas för att undersöka cellernas effektivitet, samt QE-mätas för att se cellernas spektrala respons. Slutligen kommer klimatkammartester göras för att verifiera den långsiktiga stabiliteten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.