Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10490, IRONPEAT, Luleå tekniska universitet

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 2 490 629 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektkonsortiet syftade till att utveckla en teknik och utrustning för produktion av nytt filtreringsmaterial för borttagning av komplexa föroreningar (organiska ämnen och tungmetaller) från lösningar genom att kombinera två produkter: en sorbent baserad på ett torvgranulat och en järnhaltig förening (järnhydrozol). Detta syfte blev uppfyllt. Målet var att uppfylla marknadens behov för kostnadseffektivt och välfungerande filtreringsmaterial för efterbehandling förorenade process- och grundvatten.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten pekar på att den befintliga utrustning som används för att tillverka bas för den nya produkten kan modifieras och anpassas för fullskalig produktion av IronPeat sorbent. Sorbent har visat en hög kemo-mekanisk stabilitet och en förmåga att simultant filtrera bort föroreningar med skilda kemiska egenskaper (dvs positivt och negativt laddade joner).

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i ett mycket nära samarbete mellan industriella partner Geogen Produktion AB och forskare på Avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU). Utvecklingsarbete genomfördes på LTU, medan pilotförsök för storskalig tillverkning av IronPeat genomfördes i Geogens fabrik. Produkten testades i fält på ett förorenat område som en reaktiv barriär och ytterligare behöv av forskning och utveckling identifierades baserat på utvärdering av alla steg i processen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03561

Statistik för sidan