E!10490, IRONPEAT, Luleå tekniska universitet

Diarienummer 2016-03561
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 2 490 629 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektet syftar till att uppfylla marknadens behov för kostnadseffektivt och välfungerande filtreringsmaterial för efterbehandling av förorenade process- och grundvatten. Målet är att utveckla en teknik och utrustning för produktion av nytt filtreringsmaterial för borttagning av komplexa föroreningar (organiska ämnen och tungmetaller) från lösningar genom att kombinera två befintliga produkter: en sorbent baserad på ett torvgranulat och en järnhaltig förening (järnhydrozol, FFH).

Förväntade effekter och resultat

De för närvarande tillgängliga sorbenter är antingen ineffektiva att ta bort komplexa blandningar av kemiska ämnen eller kräver flera parallella filtreringssteg och dyra sorbenter. Högeffektiva material, såsom järnhydrozol, har en flytande form och är svåra att tillämpa på plats för en långsiktig behandling av grundvatten med hjälp av t ex passiva system. De nyutvecklade lösningar kommer att ge en kostnadseffektiv möjlighet för problemägare (t.ex.gruvdrift, jordbruk, industri) i behov av att sanera komplexa miljöföroreningar med mångsidiga kemiska sammansättningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras genom gemensamma insatser och samarbete mellan REKIN, GEOGEN och LTU. Som första steget, IRONPEAT-material kommer att produceras med hjälp av rester från produktion av torvgranulat, som sedan kommer att beläggas med FFH. En modellutrustning och prototyp för IRONPEAT produktion kommer att utformas och senare testas i en pilotskala för att tillverka slutprodukt. Produkten kommer att användas för att fylla i ett filter som ska användas på plats där mark och grundvatten är förorenade med katjon- och anjonföreningar samt organiska föroreningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.