EUREKA Eurostars DDA-Flex E!10462 Industrial Path Frauenhofer

Diarienummer 2016-03669
Koordinator INDUSTRIAL PATH SOLUTIONS SWEDEN AB - Industrial Path Solutions AB
Bidrag från Vinnova 3 053 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Att förbättra kvalitet, öka livslängd och att minska utvecklingskostnader av slangar och kablar i såväl produktion som färdiga produkter.

Förväntade effekter och resultat

Konsortiet planerar att utveckla ett verktyg för simuleringsbaserad bedömning av hållbarhet av kablar och slangar, som skall användas i den digitala valideringen av monterings- och demonteringsförfaranden. Baserad på samma teknik, kommer verktyget även att vara användbar i den virtuella planeringen av robottillverkningsprocesser, eftersom det ger möjlighet att simulera mekaniska laster på robotslangpaket på grund av dynamiska robotrörelser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i följande arbetspaket (WP): WP1 Projektledning WP2 Teknisk genomgång och integrationsstrategi WP3 Simuleringsbaserad tillförlitlighetsanalys för kablar WP4 Prototyputveckling och implementation WP5 Simulering av dynamiska rörelser i robotslangpaket WP6 Valideringskampanj och tester inom bil- och verkstadsindustrin

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.