Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

E!10462, DDA-Flex, Industrial Path Frauenhofer, INDUSTRIAL PATH SOLUTIONS SWEDEN AB

Diarienummer
Koordinator INDUSTRIAL PATH SOLUTIONS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 3 053 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudmål har varit att skapa ett verktyg för ingenjörer för att kunna: i) simulera dynamiska effekter av kablar och slangar under högfrekventa rörelser och ii) utföra hållbarhetsanalyser på kablar och slangar i rörelse. Båda dessa mål har uppfyllts väl. En specifik tillämpning har varit att kunna simulera dynamiska effecter av industrirobotars slangpaket, nu möjligt i IPS programvarumodul Durability & Dynamics. Optimering av robotbanor med hänsyn till slangpaket är också möjligt, en kritisk funktionalitet för att kunna minska driftstopp pga problem med slangpaket.

Långsiktiga effekter som förväntas

En stor andel av de kunder som redan använder IPS Cable Simulation för kvasistatiska simuleringar förväntas vilja utföra simuleringar som inkorporerar de dynamiska effekterna av högfrekventa rörelser, samt vilja utföra hållbarhetsanalyser. Licenser under prototypstadie är redan sålda till befintliga kunder vilket är en bekräftelse på att projektet legat rätt riktat mot behov från tillverkande industri. IPS värdeerbjudande stärks så att effektiva simuleringslösningar erbjuds till fler industriella tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Den tyska sidan av konsortiet har stått för det mesta av de teoretiska delarna och den svenska sidan för implementering samt viss FoU gällande tillämpningar, såsom för slangpaket till industrirobotar. En produktiv release för den nya modulen släpps efter projektets slut i December 2019 och dessförinnan så har prototypversioner funnits tillgängliga hos utvalda användare. Mycket fokus har legat på användargränssnitt då arbetssättet skiljer sig åt mellan kvasistatisk och dynamisk simulering av kablar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03669

Statistik för sidan