EUREKA-EURIPIDES-Imaging in the Terahertz regime (IMATERA)

Diarienummer
Koordinator Saab Bofors Dynamics Aktiebolag - Saab Bofors Dynamics AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid mars 2008 - april 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02262

Statistik för sidan