EUREKA-EURIPIDES-Imaging in the Terahertz regime (IMATERA)

Diarienummer 2007-02262
Koordinator Saab Bofors Dynamics Aktiebolag - Saab Bofors Dynamics AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid mars 2008 - april 2012
Status Avslutat