EUREKA E!9924 ULTRACEAL EXEGER

Diarienummer 2015-06719
Koordinator EXEGER SWEDEN AB (PUBL) - EXEGER Sweden AB
Bidrag från Vinnova 498 327 kronor
Projektets löptid november 2015 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att vidareutveckla ett icke fossil-baserat material för försegling av t ex OLEDs och solceller. Inom ramen för projektet har EXEGER tillverkat ca 100 demonstratorer av varierande storlek och med olika typer av förseglingsmaterial gjorda av CNF. Materialet har varit relativt sprött och vid åldringstester har det visat sig svårt att se den önskade förseglingseffekten samt att en viss färgförändring har skett. Det finns lovande resultat avseende materialets kravuppfyllelse men gällande hanterbarhet är det ännu inte moget för applikationen.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter ifrån detta projekt är en medvetenhet om att det går att använda CNF i denna typ av applikation, om än att det finns behov av mer optimeringsarbete. Resultaten när det gäller vattengenomsläpplighet är extremt lovande och detta bio-baserade material har stor potential för framtiden.

Upplägg och genomförande

En projektpartner tillverkade CNF i lab och i pilotfabrik, denna belades med olika typer av organiska och oorganiska beläggningar av andra projektpartners och materialet integrerades sedan i solceller. Nästa steg var åldringstester både med avseende på prestanda och utseende, enligt standardmetoder för solceller och förseglingsmaterial.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.