EUREKA E!9156 Carbon PMHM CTH

Diarienummer 2014-04428
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 363 016 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektmålen var uppfyllda genom det systematiska studiet av interaktionen mellan olika kol källor med bas metall/oxidpulver och process atmosfärer med användning antal avancerade karakteriseringstekniker. Resultat visar att valet av en kol källa är viktig parameter i båda fallen. Totalt har åtta olika kol källor studeras i ett flertal syntes/process parametrar (temperaturprofil och process atmosfär).De mest effektiva kol källor identifierades i båda fallen och processparametrar föreslås.

Resultat och förväntade effekter

I båda studerade fallen - syntes av nanostrukturerade WC och sintring av förlegerat pulvermetallurgistål betydelsen av kombinationen av den rätta kol källa och respektive processparametrar indikerades. Ny tillverknings rutin för syntes av nano-WC föreslogs baserat på användning av fina kimrök som kol källa, korrekt mekanisk legering / blandning med följande syntes i väte rik atmosfär. Nytt robust sintringen för förlegerade PM stål föreslås med användning av fina syntetiska grafitkälla, som inte används i PM nuförtiden.

Upplägg och genomförande

Utvecklat syntes strategi nano-WC med användning av de fina kimrök prekursorer och låga syntestemperaturer möjliggör genomförandet av projektresultat i en små serier process under kommande åren. Utnyttjande av fin syntetisk grafit för sintring av förlegerade PM stål väntas bli industriellt applicerades på kort sikt. Antal projektresultaten (t.ex. användning av fina syntetisk grafit för syntes av WC och kimrök för PM bearbetning) kräver ytterligare forskning för att säkerställa industriell implementering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.