EUREKA E!9156 Carbon PMHM Callo

Diarienummer 2014-04427
Koordinator CALLO SINTERMETALL AKTIEBOLAG - Callo Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 45 377 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Förbättra tillverkningsprocesser för sinter stål genom optimering av kolkällor (grafit och sintringatmosfär). Industriellt visar studien på ökade krav på blandningaprocessen. Markant ökad sintringaktivitet genom samverkan mellan olika atmosfärer och kolkällor i industriell miljö har inte erhållits.

Resultat och förväntade effekter

I samverkan mellan atmosfär och kolkällor finns indikationer på effekter som är intressanta. Dock har det under industriella förhållande inte visat en tillräcklig effekt för att impementeras.

Upplägg och genomförande

Tydlig och klar plan där både mer detaljerade (Akademiska) och industriella studier har kombinerats. Uppskalning av tekniken visar på högre krav i blandningsprocessen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.