EUREKA E!5423 NN01

Diarienummer 2012-01829
Koordinator ZuLa Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen att ha en dokumenterad säker produkt att lansera vid projektets slut har ej uppfyllts. TOX-studier (nr 3) sker för tillfället hos CiTox i Frankrike.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av de två tillsvidare utförda har utfallit med för oss positiv effekt. Vår utvecklade formulering har utfallit med stor belåtenhet för att vara ytterst effektiv för vår aktiva substans.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit för optimistiskt vad det det gäller tidsaspekten för att kunna utveckla och säkerställa att en ny produkt är säker för konsumentmarknaden

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.